За ЕМА ООД

„ЕМА” ООД е създадена през 1990 г. със седалище в Плевен. От 1994 г. основен предмет на дейност е внос и дистрибуция на хартия и хартиени продукти. В следствие на разширяване на дейността фирмата отвори бази в София, Пловдив, Бургас и Варна. Благодарение на складовата база и на собствения автомобилен транспорт в момента се предлага доставка до клиента до всяка точка в страната. За да отговори максимално на изискванията на пазара, дружеството предлага възможност за форматиране на хартия от роли, производство и печат на принтерна хартия и печат на пощенски пликове. 

В момента „ЕМА” е една от водещите компании в областта на дистрибуцията на хартия и картон за полиграфическата и опаковъчната промишленост, хартии за офиса, пощенски пликове и санитарно-хигиенни хартии. Основните фактори, които допринасят за развитието на компанията през годините са квалифицирания и мотивиран персонал и надеждните доставчици.„ЕМА” си партнира с едни от водещите производители като Volga, Mondi, APP, Sappi, Hellefoss, Umka, SHP Group, Koehler и др.


 

ЕМА ООД ОБЯВЯВА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ


Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.002-0005-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. EMA OOД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Разработване и въвеждане на допълнителни модули към ЕРП система”

Краен срок за подаване на оферти: 19.04.2017г.

Всички необходими документи може да свалите от тук.