Новини

Проект № BG16RFOP002-2.077-1051-C01

Проект № BG16RFOP002-2.077-1051-C01е с главна цел осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Общата стойност е 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и  22 500,00 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца с начало 01.02.2021 г. и край 01.05.2021 г.

 

Проект и главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19
 
Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.077-1051-C01

Бенефициент: “ЕМА” ООД
 
Обща стойност: 150 000,00 лв., от които 127 500.00 лв.
европейско и  22 500,00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 01.02.2021г.
Край:     01.05.2021г.