Меню Затваряне

Нашият модел за управление и развитие на човешките ресурси

НАШИТЕ ЦЕЛИ 

С разработването и прилагането на иновативния комплексен модел целим да въведем съвременни европейски практики и стандарти, ясни и прозрачни политики, правила и методи  за управление и развитие на човешките ресурси в ЕМА ООД, които:  

• Овластяват заетите лица чрез участието им в процеса на вземане на решения, осигуряват условия и предпоставки за кариерно и личностно развитие и подобряват благосъстоянието на служителите. 

• Гарантират висока ефективност, производителност и мотивация на персонала за справяне с предизвикателствата в динамично променящата се среда при внедряване на нови технологии и разширяващи се пазари. 

• Добавят стойност към прилаганите политики за устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност, за управление и развитие на човешките ресурси в предприятията на национално и европейско ниво.  


Нашата работодателска марка

Разгледайте нашите свободни позиции