Лайнери

Предлагани грамажи

180, 210, 230, 250, 280

Производител

MM Liner е универсален лайнер, който е приложим за всички видове велпапе. Лайнерът е ефективно икономическо и екологично решение, произвеждан, както в Количево (Словения), така и в Neuss (Германия), в съответствие с концепцията MultiMill. MM Liner отговаря на пазраните изисквания за качество и висока надеждност, съчетани с кратки срокове на доставка.

 

Приложения 

Плодове и зеленчуци

Напитки - вторична опаковка

Прах за пране

Опаковки за щанд

Дисплеи