Новини

Представяне на резултатите от проект BG05M9OP001-4.001-0041 „Европейски модел за устойчива заетост и развитие”

Тримата експерти от 24 до 27 септември 2018 г. участваха в международното изложение Fach Pack в Нюрнберг - Германия, което традиционно посещават над 1500 изложители и 40 000 посетители с интереси в опаковъчната промишленост.

 

В пряк контакт с изложители и посетители, експертите представиха идентифицирани и трансферирани в рамките на проекта иновативни европейски практики в областта на управлението и развитието на човешките ресурси. Разпространиха информационни материали за проектните резултати и "Ръководство за работодатели и HR - специалисти" издадено на български и английски език.

 

Над 20 фирми и организации – участници в изложението подписаха по предложение на ЕМА ООД Споразумение за сътрудничество и обмен на информация в областта на социалните иновации в предприятията.

 

На европейско ниво се създаде неформална транснационална мрежа от партньори - предприятия, организации и институции за бъдещо сътрудничество и мултиплициране на резултатите от проекта.