Новини

„Открит урок за хартията“ в Основно училище "Черноризец Храбър" гр. Варна

На 04.12.2018 представители на екипа на ЕМА ООД Варна влязоха в час заедно с учениците от II клас на Основно училище "Черноризец Храбър", за да ги запознаят със същността на хартията и изделията от нея. Заедно с тях те говориха за начина, по който хартията се произвежда и стига до домовете ни.

Децата участваха активно с въпроси и разсъждения по темата за ползите от хартията и начините за нейната повторна употреба и рециклиране, а също така споделиха и своя собствен екологичен минипроект – засадено в малка саксия дръвче, за което целият клас се грижи и смята да засади в природата след време.

В края на урока учениците получиха подаръци от ЕМА ООД – тетрадки, брошури, хартиени шапки, магнити и др. сувенири. Знанията, които придобиха, биха могли да споделят с приятелите и семействата си – че хартията е полезен и рециклируем материал, който помага на хората и не вреди на природата.

Това иновативно събитие е  част от корпоративната социална отговорност на ЕМА ООД, а методиката за неговата реализация е разработена в рамките на проекта   „Европейски модел за устойчива заетост и развитие“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Служителите на фирмата провокираха  интерес у децата към професии, свързани с производството на хартия и изделия от хартия . Инициативата е насочена също така към повишаване на екологичната култура на децата, като акцентира тяхното внимание и това на родителите и учителите върху факта, че хартията е един възстановим природен ресурс, позволяващ многократно  рециклиране и използване.